1. Publikacje

KATALOG FIAT AMICAR RALLY TEAM

Katalog Fiat Amicar Rally Team jest publikacją zawierajacą wszystkie aspekty działalności zespołu, informacje dotyczące historii motoryzacji oraz zestawienie najważniejszych współczesnych wydarzeń, które śledzą entuzjaści sportów motorowych.

Fiat Amicar Rally Team
Fiat Amicar Rally Team
Fiat Amicar Rally Team
Fiat Amicar Rally Team

SZUWARNIK KULTURALNY​

Wydawnictwo o tematyce kulturalnej.

Szuwarnik

GAZETA SŁOWO

Projekty graficzne, skład i łamanie tekstu gazet: Słowo Krakowa, Słowo Poznania, Słowo Warszawy, Słowo Wrocławian.

słowo
słowo
słowo
słowo

MAGAZYN TWÓJ WEEKEND

Projekty graficzne oraz łamanie tekstów w magazynie Twój Weekend.